Nya Färjestaden tar form

Färjestaden Artikeln publicerades
Färjestadens utseende förändras en hel del i det nya förslaget till planprogram för Färjestaden. Rondellen behålls vid norra infarten till Ölands köpstad, medan de båda rondellerna söderut plockas bort. Samtidigt blir Gamla Storgatan troligtvis en gågata.
Foto:Mörbylånga kommun
Färjestadens utseende förändras en hel del i det nya förslaget till planprogram för Färjestaden. Rondellen behålls vid norra infarten till Ölands köpstad, medan de båda rondellerna söderut plockas bort. Samtidigt blir Gamla Storgatan troligtvis en gågata.

Färre rondeller, mer fokus på oskyddade trafikanter och en tydligare uppdelning av kvarteren. Förslaget på Färjestadens planprogram är klart.

Förra veckan gick planprogrammet ut på ett andra samråd. Det första samrådet hölls hösten 2016, bland annat i form av promenader genom det berörda området.

Synpunkterna från det samrådet har legat till grund för det nya förslaget till planprogram.

– Många möten med allmänheten har handlat om utformningen och hur de vill uppleva Färjestaden, säger kommunens stadsarkitekt Marie-Christine Svensson.

För kommunens tjänstemän har det inneburit en balansgång mellan att ta ett bredare grepp och samtidigt föra in detaljer.

– Vi vill beskriva strukturer med en bred pensel och de berörda vill veta precis hur det ska bli.

För att ta tillvara allmänhetens synpunkter har tjänstemännen utformat ett gestaltningsprogram, som bilaga till planprogrammet. Gestaltningsprogrammet går igenom olika delar av Färjestaden och hur dessa kan komma att förändras. Där nämns bland annat var nya byggnader kan placeras och hur de kan se ut.

Övergripande sker en uppdelning av planområdet, där förtätningen av Färjestaden förläggs norr om Storgatan. Söder om Storgatan blir det i stället fokus på grönområden och kulturmiljöer.

– Kvarteren norr om Storgatan tål mer exploatering. Söder om vägen ligger Stationshuset och det gamla hotellet. Där finns behov av lite grönare och mer småskalig miljö, säger Marie-Christine Svensson och menar att det södra området i sin tur blir en kontrast till den öppna ytan som ska bestå i hamnen.

Den stora förändringen på södra hamnplanen blir att parkeringen försvinner, med undantag för Hamngrillens parkering som ska finnas kvar.

– Det har funnits önskemål om att hamnplanen ska användas till sociala aktiviteter. Där ska man kunna gå omkring utan att hela tiden vara rädd för att bli påkörd bakifrån.

På andra sidan Brovägen görs Gamla Storgatan troligtvis om till gång- och cykelväg. Detta i kombination med mindre trafik till hamnplanen gör att rondellen i den korsningen kan plockas bort. Samma öde möter rondellen vid södra infarten till Ölands köpstad.

– Det beslutet är nog lite mer kontroversiellt, men nu har vi gjort så. Man skulle vinna så otroligt mycket på att inte ha kvar den utan leda om trafiken på ett annat sätt för att få en annan gestaltning av området.

Ett klimatskydd ska byggas längs kusten, för att skydda Färjestaden mot kommande vattennivåhöjningar. Detta gör i sin tur att dagvattnet i högre utsträckning behöver tas om hand längre in i samhället.

Samrådet

Det händer nu

Samrådstiden pågår fram till den 12 februari.

Samrådsmöten hålls vid två tillfällen i Färjestadens bibliotek. Ett sker i januari och ett i februari.

Öppet hus sker under fem tillfällen på biblioteket. Då får allmänheten möjlighet att prata med tjänstemän och politiker.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Visa mer...