Nu släcks ljuset på södra Öland

Mörbylånga kommun Artikeln publicerades
Om det finns färre än fem hushåll i en by i Mörbylånga kommun kan belysning släckas ner, enligt kommunens politiskt beslutade policy.
Foto:Arkiv
Om det finns färre än fem hushåll i en by i Mörbylånga kommun kan belysning släckas ner, enligt kommunens politiskt beslutade policy.

Minst fem permanenta hushåll i byn och man får behålla gatubelysningen. Det beslutade politikerna i Mörbylånga kommun för ett år sedan. Färre hushåll i byn och det riskerar att bli mörkt.

– Nu blir det mörkt i byn, säger Hans Sabelström som bor i Kärra på sydöstra Öland.

– Vi följer policyn som politikerna har beslutat om och det måste också vara rättvist mellan byarna, säger Niclas Beermann, teknisk chef i kommunen.

För ett år sedan lovade gatuingenjör Katrin Harmander att kommunen inte skulle mörklägga ön, i stället skulle avväganden ske i varje enskilt fall.

– Vi vill ta bort lampor som inte fyller sitt syfte. Busshållplatser och brevlådor skall vara upplysta.

Fastighetsägarna i de aktuella byarna har erbjudits att ta över belysningen från kommunen, vilket har visat sig inte vara så enkelt.

– Jag kan tänka mig att ta över någon lykta, men jag får inte göra det med dem som står på samfällighetens mark, säger Hans Sabelström i Kärra.

Han skulle kunna flytta stolpen och dra nya ledningar, men han menar att det blir alldeles för dyrt och därför inte är aktuellt för honom.

– Jag fick också höra att jag kunde sätta upp en lykta på någon byggnad på min fastighet. Men det är ju inte enbart för min egen skull som belysningen behövs, jag klarar mig nog. Men byn som helhet behöver ha några lyktor kvar. Det blir väldigt mörkt annars.

Niclas Beermann, teknisk chef i kommunen, har förståelse för att det kan vara besvärligt för en privatperson att ta över en gatlykta.

– Kommunen kan inom rimliga gränser hjälpa till med flytten. Vi får titta på respektive plats för att ta beslut om det.

– Det finns andra liknande byar som inte har någon lykta. Ska vi då sätta upp belysning där, det blir svårt att hantera. Därför är det viktigt att följa den policy som politikerna har fattat beslut om, säger han.

I dag finns det 3 700 armaturer i Mörbylånga kommun och Niclas Beermann menar att det är ovanligt många om man jämför med andra kommuner.

– Vi har varit väldigt frikostiga tidigare, det var också därför som vi tog fram en policy för ett år sedan. Även nu är vi relativt generösa om vi till exempel jämför oss med Borgholms kommun.

Ett alternativ som diskuteras är att ersätta befintlig belysning med solcellslampor. Ett sådant försök har pågått i Färjestaden under en period. Svårigheten har varit att batterierna, som laddas dagtid, framför allt på vintern tar slut på nätterna.