Läkaren får behålla huset

ÖLAND Artikeln publicerades
Foto:Arkiv

Tvisten mellan läkaren och den äldre kvinnan har varit mycket uppmärksammad det senaste året. Nu har domen fallit.

Läkaren ska betala 120 014 euro och 550 059 kronor samt ränta från den 25 januari 2017.

I övrigt avslås resten av kvinnans yrkanden. Läkaren får därmed bland annat behålla huset.

Kvinnan ska även betala hälften av läkarens rättegångskostnader som är 550 000 kronor samt ränta. Kvinnan får stå för sina egna rättegångskostnader.

”Parterna har ömsom vunnit och förlorat målet, och skyldigheten att betala rättegångskostnader ska därför fördelas med utgångspunkt mot detta”, säger Tingsrätten.

2009 kom kvinnan och läkaren för första gången i kontakt med varandra. De blev därefter vänner och 2013 flyttade läkaren in i kvinnans fastighet och började jobba på Öland. I samband med detta började han sköta hennes medicinering samt omvårdnad.

2013 och 2015 upprättade hon testamenten där läkaren på olika villkor skulle få möjlighet att köpa huset. Men i oktober 2015 skrev hon under ett gåvobrev som innebar att hon överlämnade sitt hus till läkaren, som har värderats till 15 miljoner kronor, samt lösöre.

I början av 2016 åkte kvinnan och läkaren till Tyskland för att stänga hennes konto. Där fördes det över 86 074 euro till läkarens konto som även fick 400 000 kronor i kontanter. Utöver detta tog kvinnan ut 40 000 euro som skulle förvaras i ett kassaskåp i huset.

Men tidigt 2017 stämde kvinnan läkaren och hävdade att läkaren vilselett henne och utnyttjat hennes beroendeställning, lättsinne och oförstånd att utfärda gåvobrevet. Kvinnan hävdar att hon inte insåg att hon överlämnade en stor del av sin förmögenhet till läkaren.

Kvinnan ville att tingsrätten skulle ogiltigförklara gåvobrevet så att hon kunde få tillbaka huset.

Dessutom vill hon ha tillbaka pengarna som togs ut i Tyskland, totalt yrkade hon på 120 014 euro och 760 059 kronor samt ränta.

Läkaren förnekar detta, han hävdar att gåvorna var på hennes eget initiativ och att hon var kapabel att fatta egna beslut kring detta.

Juristerna som anlitades vid skrivandet av gåvobrevet hävdar även de med bestämdhet att kvinnan var klar och tydlig med sina önskemål om att läkaren skulle få huset.

Många vittnen har hörts i målet, bland annat vänner och släktingar till både kvinnan och läkaren.

Släktingarna menar generellt att läkaren avskärmade dem från kvinnan och att hon blev allt mer avtrubbad och frånvarande.

Många av vännerna delar dock inte den bilden, utan uppger i stället att läkaren berikat hennes liv och att de haft en djup vänskap.

Flera har svårt att tro att kvinnan som är väldigt viljestark har hamnat i beroendeställning hos läkaren och kunnat bli lurad.

Några vittnen uppger att kvinnan inte haft någon bra relation till sina släktingar, att hon upplevt dem besvärliga och varit besviken på dem.

Tingsrätten finner inga skäl till att huset ska återgå till kvinnans ägo. Bland annat uppger juristerna att hon var vid sina sinnens fulla bruk när gåvobrevet upprättades. Tingsrätten hittar inget som tyder på att hon då stod under läkarens inflytande.

Läkaren får dock betala tillbaka kontanterna och de pengar som överfördes till honom i Tyskland, eftersom han inte kan bevisa att det handlade om en gåva.

Av de 40 000 euro som placerades i husets kassaskåp finns inte mycket kvar. Läkaren har inte kunnat redovisa hur de har använts och ska därför betala tillbaka även dem.