Jordbruksverket får i uppdrag att utforma böndernas krispaket

ÖLAND Artikeln publicerades

Regeringen meddelar idag via ett pressmeddelande att de har gett Jordbruksverket i uppdrag att, tillsammans med branschen och andra berörda myndigheter, föreslå inriktning och utformning av ett stöd på 760 miljoner kronor till lantbrukare som drabbats av sommarens torka.

Stödet ingår i det krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor som regeringen presenterade den 30 juli.

– Stödet på 760 miljoner ska riktas mot de lantbrukare som drabbats hårdast av torkan. Det kan exempelvis röra sig både om djurhållare och spannmålsodlare. Pengarna ska bidra till att lindra torkans långsiktiga konsekvenser för svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Stödet på 760 miljoner kronor ska framför allt bidra till att begränsa inkomstbortfall som lantbruksföretag oavsett produktionsinriktning drabbats av denna sommar.

Jordbruksverket ska i nära samråd med branschorganisationer och andra berörda myndigheter utforma stödet och titta på var pengarna kan göra mest nytta. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018 och förslagen ska ligga till grund för utbetalning av stödet under 2019.