Efter raslarmet - nu har arbetet på piren börjat

Borgholm Artikeln publicerades
Den 1 juli är datumet det pågående pirarbetet i yttre hamnen i Borgholm jobbar mot i etapp 1 A.
Foto: Michael Ståhl
Den 1 juli är datumet det pågående pirarbetet i yttre hamnen i Borgholm jobbar mot i etapp 1 A.

Med tre miljoner i fickan går den under lång tid avstängda piren i yttre hamnen mot bättre och öppnare tider.

– Arbetet är igång, säger Lars-Gunnar Fagerberg, fastighets- och ekonomichef i Borgholm.

Från begynnelsen fanns 1,75 miljoner kronor, nu, efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau), utökat det dubbla. Därmed finns pengarna - under förutsättning att även kommunstyrelsen säger ja - för hela etapp 1 A vid den rasriskavstängda piren i yttre hamnen.

Från en tidigare artikel om pirens usla dagsform:

– 1,75 miljoner räcker till att påbörja arbetet och vi sätter igång så snart som möjligt. Ansökan om vattenverksamhet har inte gjorts innan, men nu är en sådan inlämnad till länsstyrelsen och så fort vi får ja därifrån kan man i praktiken dra igång.

Sade Lars-Gunnar Fagerberg till tidningen då, i slutet av mars. Idag kan han konstatera att såväl tillstånd som mer pengar bokstavligen är i hamn.

– Så nu ska trädäcket rivas och dem gamla cementen innan och på sidan om däcket ska fräsas bort i varierande grad. Vi kör på som att det är sommaren som gäller, vi ska hinna till den 1 juli vilket är målet.

Och därefter öppnas piren ända ut?

– Vid pirhuvudet, den yttersta delen, behövs mer temporära åtgärder för att den ska kunna beträdas. Och det tror jag att vi ska kunna fixa innan den 1 juli, annars får den vara avstängd under sommaren.

Den längsgående flytbryggan överlever årets säsong, men dess tid är räknad. I etapp 1 B, tänkt att starta i höst och kostnadsberäknad till 1,5 miljoner kronor, kommer nämligen dess ersättare - en helt ny bryggkonstruktion av känd modell.

– I samma stil som Societetsbryggan och den i Stora Rör, berättar Lars-Gunnar Fagerberg om den nya brygganläggningen som ska löpa efter pirens hamnsida fram till tankanläggningen.

Ostabilt läge under träbryggan vid piren i yttre hamnen i Borgholm.
Ostabilt läge under träbryggan vid piren i yttre hamnen i Borgholm.

I arbetet att skapa, enligt ksau:s beslutsunderlag, en ”inbjudande, ändamålsenlig och tillgänglighetsanpassad mötesplats för båtgäster och övriga besökare i hamnen” ingår också att fylla igen den öppna ytan väster om tankanläggningen med sten och övergjuta med betong.

De 1,5 miljoner etapp 1 B kräver, ska enligt ksau:s eniga förslag till kommunstyrelsen ”behandlas under hösten efter uppföljning av återstående medel i budget”.

Därefter väntar ytterligare fem etapper i hamnområdet, om pengarna finns. Ksau:s beslut där är att övriga etapper arbetas in i kommande budgetarbete.

fakta

De sex etapperna

Etapp 1 A, kajdel 3-4 (piren) : Rivning befintlig brygganläggning, stenutfyllnad, montering ny krönkant samt nytt betongdäck.

Etapp 1 B, kajdel 3-4 (piren): Pålning och montering av ny brygga.

Etapp 2, kajdel 5 (färjeläget) och kajdel 6 (delen öster om färjeläget ut till hamnkontoret), våren 2020: Ny stålspont med betongjuten krönbalk.

Etapp 3, pirhuvud, sensommar 2020: Som etapp 2 plus däcköverbyggnad.

Etapp 4, kajdel 2 (tankanläggningen), hösten 2020: Montering av offeranoder samt reparation av stålspont.

Etapp 5, kajdel 7 (mot hamnkontoret, där större båtar lägger till idag), våren 2021: Montering av offeranoder.

Etapp 6, hösten 2021: Förstärkning av stenskoningen mot sundet.

Kostnaderna för samtliga etapper beräknas till cirka 10 miljoner kronor.

Visa mer...

Etapp 2 kan starta nästa vår.

Från etappbeskrivningen:

”Väster om och mot restaurangen anpassas hamnen för fartygstrafik med ny spontad kant med betonggjuten krönbalk. Detta ger möjlighet att ta emot större fartyg från marinen, kustbevakning, segelfartyg och yachter. Det ger också en möjlighet att fortfarande kunna ta emot mindre fordonsfärjor och lastfartyg i händelse av att ett sådant behov skulle uppstå, en form av beredskapshamn helt enkelt.”

– Generellt sett måste vi bli bättre att ta hand om våra hamnar och det har gjorts stora satsningar, som i Stora Rör och den som pågår i Byxelkrok. Men underhållet på hamnarna slutar aldrig och tyvärr är det dyrt, därför måste man ta det etappvis och över tid, kommenterar Lars-Gunnar Fagerberg och konstaterar att även piren i Sandvik måste åtgärdas inom snar framtid.