Domstolen stoppar planen för bostäder i hamnen

Mörbylånga Artikeln publicerades
Omigen har detaljplanen för bostadsbyggande i Mörbylånga hamn stoppats. Denna gång därför att länsstyrelsen har handlagt ärendet utan stöd i lagen.
Foto: Mörbylånga kommun
Omigen har detaljplanen för bostadsbyggande i Mörbylånga hamn stoppats. Denna gång därför att länsstyrelsen har handlagt ärendet utan stöd i lagen.

Ännu ett bakslag har nått Mörbylånga kommun vad gäller byggnation av bostäder i Mörbylånga hamn. Kommunfullmäktige beslutade anta detaljplanen den 30 januari, vilket Mark- och miljödomstolen i Växjö nu upphäver.

Redan i juni 2017 antog fullmäktige detaljplanen som skulle göra det möjligt att bygga flerfamiljshus i hamnen i Mörbylånga. Beslutet överklagades av privatpersoner och båtklubben och även länsstyrelsen tog del av det. De senare beslutade att upphäva kommunens beslut eftersom man ansåg att ”den planerade bebyggelsen riskerade att bli olämplig med hänsyn till säkerhet och hälsa”. Orsaken var att planen inte anpassade byggnaderna till att de skall klara naturligt översvämmade vatten upp till 2,8 meter över havsvattennivån.

Istället för att dra processen ett varv till meddelade länsstyrelsen att kommunen kunde skriva in nödvändiga kommentarer om risken för översvämning i planen. Då skulle länsstyrelsen kunna godkänna planen. Medan detta skedde låg överklaganden hos mark- och miljödomstolen utan att vara avgjorda.

När domstolen nu upphäver kommunens beslut om detaljplan konstaterar de att det är länsstyrelsen som har gjort fel, då deras hantering inte följer lagstiftningens krav och inte ger berörda (privatpersoner och båtklubb) möjligheter att påverka det slutliga innehållet i planen.

Domstolens slutsats är att fullmäktiges beslut om att anta och sedan ändra i detaljplanen skall upphävas.

Mörbylånga kommun har nu möjlighet att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen som före behandling måste ge prövningstillstånd.