Borgholmsbo bötfälls för bokföringsbrott

BORGHOLM Artikeln publicerades
En borgholmsbo bötfälls för bokföringsbrott.
En borgholmsbo bötfälls för bokföringsbrott.

En Borgholmsbo bötfälls efter dubbla bokföringsbrott i ett numera konkursat bolag.

Enligt strafföreläggandet från Ekobrottsmyndigheten i Malmö ska borgholmsbon böta 9 000 kronor på grund av två bokföringsbrott i ett och samma företag.

I föreläggandet sägs att mannen, som är i 35-årsåldern, inte bokförde de kontanta uttag som gjordes ut ur bolaget under hela 2017, inte heller några affärshändelser bokfördes under det året.

”Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen”, hävdar kammaråklagare Michael Pleym.

Detta fortsatte under 2018, vilket räknas som bokföringsbrott nummer två. Den 27 april samma år försattes företaget i konkurs.