Bedagad

Öland Artikeln publicerades
Den väderbitna båtvinschen på stranden i Djupvik är gammal, vacker och fortfarande användbar.
Foto:Maria Wiell
Den väderbitna båtvinschen på stranden i Djupvik är gammal, vacker och fortfarande användbar.

Att bli äldre, rent av gammal, kan vara vackert. Oavsett om det handlar om ett åldrat ansikte eller en gammal tingest. Många års erfarenheter sätter spår. Spår av livet.

Ett redskap som har använts i många år och stått ute i ur och skur blir väderbitet. Rostangripna metalldelar och slitet trä. Men det kan fortfarande vara användbart. Och det har sin speciella skönhet.

Nytt och fräscht är ett uttryck som vi ofta använder oss av. Och eftersträvar. Äldre och beprövat borde vara lika eftersträvansvärt. Ett redskap som vi vet att det fungerar. Ett bruksföremål som har använts länge och som fortfarande går att använda. I trogen tjänst för just sitt ändamål.

Så är det med vinschen som i många år har använts för att ta upp fiskebåten på land när den inte används. Rosten har satt sig på metalldelarna. Träet är lite slitet, liksom repen. Men vacker och fortfarande användbar är den – den gamla vinschen som är fast förankrad på stranden i Djupvik.

Så är det med ett åldrande ansikte. Det sägs att kroppsspråket utgör mer än hälften av kommunikationen mellan människor. Det åldrande ansiktet med skrattrynkor och bekymmersfåror talar om att livet har innehållit både dalar och toppar. Precis sådant som livet är.

Till åren kommen, ej längre ung - det är andra betydelser för Bedagad. Den naturliga förändringen som alla genomgår. Också den som genomgår en ansiktslyftning blir till åren kommen.

Frågan är vem som är vackrast. Den som har sina naturliga skrattrynkor och bekymmersfåror i det åldrande ansiktet – eller den som försöker dölja det naturliga med tillfälliga renoveringar?

Livet består av skratt och glädje, av bekymmer och sorg. Ingen kommer ifrån det. Vi kan låta det vara en naturlig del av vårt kroppsspråk eller försöka gömma undan de erfarenheter som vi i stället kan lära oss något av.

VECKANS CITAT:

Att åldras är som att bestiga berg, man blir lite andfådd men man får mycket bättre utsikt.

Ingrid Bergman (1915-1982)

Fakta

Jag är fin

Jag är fin

för du har skapat mig.

Jag är dyrbar

för du älskar mig.

Skön är jag

i dina ögon,

en ädelsten

i din hand

Därför kan det kvitta

om någon säger

att jag är värdelös och dum.

In i mitt hjärta

viskar sanningen:

att jag är värd

mer än guld.

Jag är din ögonsten,

din hemliga skatt.

Du är glad

att jag finns till.

Jag vill tacka dig

så länge jag lever

och aldrig glömma

vem jag är.

Margareta Melin

Visa mer...