Alunskolans förskola växer – ”Nu är gränsen nådd”

Södra Möckleby Artikeln publicerades
Alunskolans förskola börjar bli trångbodd. Om barnantalet ökar ytterligare krävs nya lokaler.
Foto: Roland Andersson
Alunskolans förskola börjar bli trångbodd. Om barnantalet ökar ytterligare krävs nya lokaler.

Barnantalet på Alunskolans förskola har fördubblats de senaste två åren. Nu är omkring 30 barn inskrivna och fler än så är svårt att få in i nuvarande lokaler.

– Nu är gränsen nådd, säger Alunskolans rektor Annelie Everås.

Skolorna i Glömminge och Gårdby är inte de enda som växer.

Under våren 2016 började antalet barn i förskola och skola öka i Södra Möckleby. Från att vara 10-15 barn till dagens omkring 30 barn, som är fördelade på två grupper.

– Det har ökat enormt och det är fantastiskt. Det är glädjande att det är så många barn på Alunskolan, säger rektor Annelie Everås.

 

En stor anledning till ökningen är antalet flyktingfamiljer som började flytta in i bygden under 2016. Även idag bidrar de nyanlända till det ökade barnantalet, men enligt förskolechefen Helén Eriksson finns en blandning av barn på förskolan.

– Många flyktingfamiljer får vårt område som första boende, men det föds också många barn på södra Öland, säger hon.

I nuläget har alla som sökt plats till hösten kunnat beviljas det.

– Men nu är gränsen nådd. Kommer det fler så måste vi hitta andra lokaler, säger Annelie Everås.

Enligt Helén Eriksson går det att få in några till, innan det tar stopp.

– Kommer det tio till får vi inte rum, men det där är svårt att sia om, säger hon.

 

Både förskolechefen och rektorn menar att förändringar kan ske snabbt, eftersom bland annat kvotflyktingar kan placerar på bara några veckor.

För att vara förberedda på en ökning har skolan kollat på andra lokaler i Södra Möckleby, bland annat på Alungården.

– Vi har börjat diskutera möjligheterna, men det är svårt att planera eftersom barnen kommer och går, säger Annelie Everås.

 

I skolan är inte problemen lika stora ännu, förutom på fritids där antalet barn har tredubblats de senaste två åren.

– När jag började som rektor, våren 2016, gick fyra barn på fritids. Nu har vi 20 barn, säger Annelie Everås.

Fritids har egentligen bara ett eget rum, men kan utnyttja andra lokaler på skolan när det behövs.