24-årig ölänning häktad för våldtäkt

Öland Artikeln publicerades

Enligt häktningsframställan från åklagaren begicks den aktuella våldtäkten i Kalmar en natt i början av september.

Eftersom det finns risk för att den misstänkte avviker har åklagaren beslutat att häkta honom till dess tingsrätten har behandlat ärendet. Åklagaren vill ha tillstånd att belägga den misstänkte med restriktioner under häktningstiden.