Lokaltidningen, viktig för samhällsdebatten

Ledare Artikeln publicerades

Medan USA:s president Donald Trump i tweet efter tweet dundrar på om ”fake news” och att pressen är folkets fiende så tänker svenskarna tvärtom. Här finns ett förtroende för svenska journalister.

I dagarna kom resultatet från den förtroendebarometer som görs av Medieakademin och Kantar Sifo.

Den visar bland annat att svenskarna har högre förtroende för sin lokaltidning än vad de har för nationella tidningar.

Störst förtroende åtnjuter Sveriges Radio – 65 procent av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende för public service-radion. SVT har näst högst förtroende med 61 procent.

Närmare hälften av de tillfrågade, 47 procent, har stort förtroende för sin lokaltidning.

De tidningar som inte räknas i denna grupp – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna – åtnjuter ett lägre förtroende. i Expressens fall så lågt som 12 procent. Det kan jämföras med TV 3 som har 9 procents förtroende.

Förtroendebarometern visar även att 75 procent anser att journalister har mycket stort eller ganska stort inflytande på debatten. Det är till och med högre än politikernas inflytande!

Resultatet av denna undersökning visar värdet av bra och trovärdig journalistik.

Men undersökningen visar också det ansvar som vi som jobbar inom svensk press har.

Att lokaltidningen åtnjuter stort förtroende är naturligtvis inspirerande för oss som dagligen jobbar med nyhetsflödet i vår del av världen. Ölandsbladets läsare ska kunna lita på att vi inte har några hemliga agendor: vi ska presentera korrekta nyheter och spegla den lokala debatten.

På ledarplats kan vi ta ställning – som exempelvis angående Öland en kommun – men på nyhetssidorna är det objektivitet som gäller.

Gota Media äger Ölandsbladet tillsammans med ett stort antal lokaltidningarna i södra Sverige.

Värdegrunden är given för alla tidningarna i koncernen: ”För Gota Medias publicistiska verksamhet är samhällsnyttan överordnad andra ambitioner och mål.”.

Den känns tryggt för oss på Ölandsbladet att arbeta med de orden i ryggen. Det känns också tryggt att veta att undersökningar visar att det svenska folket har förtroende för sin lokaltidning.