Kultur

Östersjön
”Die Ostsee” är en innehållsrik volym texter med Östersjön och dess länder som tema. Åtskilliga nobelpristagare och andra namnkunniga författare har fått bidra till denna antologi, som bidrar till att förmedla även svensk litteratur till tyskspråkiga läsare.

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant