Undernäring hos äldre

Insändare Artikeln publicerades
”Det är dags för vården och omsorgen att ta undernäring på allvar”, anser SPF Seniorerna i Kalmar län.
Foto: Britt-Marie Gustafsson
”Det är dags för vården och omsorgen att ta undernäring på allvar”, anser SPF Seniorerna i Kalmar län.

Undernäring är en dold epidemi, ett stort folkhälsoproblem som nästan ingen talar om. Det finns i hemmen, på sjukhus och på äldreboenden. En ny rapport, som kartlagt omfattningen, visar att uppskattningsvis 400 000 svenskar ligger i riskzonen.

I kommunerna i Kalmar län varierar kvaliteten på måltider och måltidsmiljön mycket. Det konstaterade vi i den omfattande undersökning som SPF Seniorerna avslutade i år och som omfattade minst ett boende i varje kommun i Kalmar län. Synen på hur viktig maten är för äldre varierar således.

Undernäring är oacceptabelt. Det leder till sämre svar på behandling, sämre livskvalitet, längre vårdtider, förtida död samt stora samhällskostnader. Den samlade kostnaden för undernäring inom vård och omsorg beräknas i runda tal vara dubbelt så stor som kostnaden för övervikt och fetma. Trots dessa allvarliga konsekvenser är uppmärksamheten i samhället skrämmande liten.

Det ses ofta som en ”naturlig” följd av sjukdom och åldrade och därmed något som inte kan påverkas, men det är fel. Undernäring går att behandla, ofta framgångsrikt om rätt resurser sätts in i tid. Att servera godare mat för att komma åt problemet räcker tyvärr oftast inte. Behandling av undernäring måste ses som en integrerad del av medicinsk behandling där god och näringsrik mat kompletteras med andra insatser.

Detta har Socialstyrelsen understrukit genom en föreskrift som tydliggör kommunernas ansvar i arbetet med att förebygga och behandla undernäring. Tyvärr går det inte se några effekter av föreskriften i den granskning vi genomfört. Under 2016 och 2017 gjordes i genomsnitt cirka 100 000 riskbedömningar per år i landets kommuner. Det är alldeles för få. Våra beräkningar visar att det borde göras 3-4 gånger fler och när de väl görs sätts sällan rätt åtgärder in. Det innebär att inom äldreomsorgen får bara var femte person med risk för undernäring rätt behandling.

I ett land med en växande och åldrande befolkning är det angeläget att vård och omsorg uppmärksammar och prioriterar detta allvarliga hälsoproblem. Vi behöver en kraftsamling med åtgärder av kommuner, landsting och regeringen:

Ställ kvalitetskrav avseende nutritionsomhändertagande i avtal med vård- och omsorgsutförare

Skapa fler dietisttjänster i kommuner och landsting som ingår i en sammanhållen vårdkedja

Öka grund- och fortsättningsutbildningen inom nutrition inom alla yrkesgrupper inom vård och omsorg

Ge mer utrymme för personalen att vara ett stöd vid måltiden

Utveckla förbättrade systemstöd och inför nationella kvalitetsmål för nutrition

Genomför en nationell uppföljning av Socialstyrelsens föreskrifter

Det är dags för vården och omsorgen att ta undernäring på allvar. Vi har inte råd att fortsätta att negligera undernäring, ett mycket allvarligt hot emot hälsan.

För distriktsstyrelsen SPF Seniorerna i Kalmar län

Chatrine Pålsson Ahlgren

Distriktsordförande