Hur anställer Mörbylånga kommun personal?

Insändare Artikeln publicerades

Mörbylånga Kommun med Ann Willsund i spetsen bestämde sig för att kommunen behövde en "Digitaliserings- och kommunikastionsstrateg med chefsansvar för kommunikationsavdelningen". Kommunen valde att anställa en person i totalt avsaknand av all lämpligt utbildning, inte ens med någon form av gymnasiekompetens. Men med en 3-årig bakgrund inom reklam-nyhetsbranschen och innan dess närmare 8 år som "omsorgsassistent". Inte ens för detta jobb hade vederbörande skolutbildning, då den 3-åriga gymnasiala vård och omsorgslinjen på Åkrahällskolan avbröts redan efter 2 år. Vidare i CV refereras till diverse sysslor, som till exempel organisatör av bakluckeloppis.En käftsmäll mot alla anställda i Mörbylånga Kommun, låg som hög, att ge 50.000 kronor i månaden till en totalt outbildad person. Som exempel tjänar en anställd i  hemtjänst lite drygt 22.000. Politiker och tjänstemän slåss med näbbar och klor att välutbildade personer ska stanna kvar och jobba i kommunen, men väljer att agera på detta sätt. Tjänsten innebär bland annat att vederbörande ska ingå i kommunledningsgruppen. Den nyanställde har ingen erfarenhet med något projekt från start till mål. Vederbörande har heller inte processat och publicerat olika arbeten och uppgifter. Arbetet ska innefatta en genomlys av olika websidor och där ska vederbörande plocka ut vad som denne anser kan vara användbart för kommunen. Mörbylånga Kommun har på senare år gjort många felrekryteringar som kostar skattebetalarna stora belopp. Vi får hoppas att kommunen tillsätter tjänster efter adekvat kunskap och inte bara använder personlig magkänsla. Vi får också hoppas att denna nya medarbetare är svaret på kommunens böner och inte att ytterligare en felrekrytering ploppar upp.

Pia Schröder, Arontorp

Pia Schröder undrar hur Mörbylånga kommun gör när de anställer personal.
Foto: Maria Wiell
Pia Schröder undrar hur Mörbylånga kommun gör när de anställer personal.

Svar: Mörbylånga kommun står, precis som övriga kommuner och landsting inför stora utmaningar framöver. Vi kommer att ha betydligt fler äldre personer som behöver vår vård och omsorg samtidigt som de personer som befinner sig i arbetsför ålder kommer att minska. Så ser närmaste åren ut för oss och även för andra kommuner i landet. Detta gör att vi inte kommer att klara vårt uppdrag, för kraven på service från medborgarna kommer inte att minska snarare tvärtom, utan att nyttja digital teknik för att få en mer effektiv verksamhet. Detta har vi vetat om ett antal år, men tyvärr har vi inte sett så mycket utveckling i våra verksamheter. Vid analys och funderingar runt detta så har vi kommit fram till att vi behöver ett lok som kan driva arbetet framåt. Det ska inte enbart vara framtagande av dokument, utan det behövs en person som kan driva digitaliseringen i mål, att ta verksamheterna i handen och hjälpa till att få alla delarna att fungera i praktiken.Mörbylånga kommun är en relativt liten kommun, 15 000 invånare, som ska ha samma service som medborgare någon annanstans. Vi har inte de administrativa resurserna att utreda, utvärdera och lägga år på försöksverksamhet innan vi verkställer. Här behöver vi ta rygg på de större organisationerna som har mer muskler i sina verksamheter, vad har varit bra hos andra och vad kommer att fungera hos oss. Så att rekrytera en digitaliseringsstrateg var ett absolut nödvändigt steg för att få processerna att utvecklas framåt.Vi har rutiner i Mörbylånga kommun för hur rekrytering går till. I detta fallet är rutinerna följda till punkt och pricka. En rekryteringsgrupp har varit med, second opinon är inhämtad i och med personlighets- och logiktester, referenstagning är genomförd och sist men inte minst är kandidaten avstämd med KS presidie, allt enligt rutinerna. Det var en rekrytering där alla parter, dvs arbetsgivare, fack och medarbetare var överens vem som vi skulle erbjuda jobbet.Att tjänsten kommer att ingå i kommunens ledningsgrupp är på intet sätt märkligt. Vi kommer vara helt beroende av att digitalisering kommer till stånd och det kommer att krävas en hel del av vår nya medarbetare att skapa förståelse, engagemang och motivering för att överge gamla invanda arbetssätt och ge sig ut och pröva nya arbetsformer. Att ha förankring i kommunens ledningsgrupp är ett självklart moment för mig. Pia, det känns inte på något sätt bekvämt att en enskild medarbetare blir uthängd på detta sätt i massmedia. Det är ett agerande som jag och hela min ledningsgrupp tar kraftfullt avstånd ifrån. Vi har ett ansvar för medarbetare och ytterst är det ni som politiker som är ansvariga. Är detta ett ansvarsfullt agerande? Att offentligt vända och vrida på en medarbetares CV känns främmande och väldigt oetiskt. Är det så vi ska vara mot varandra? Kommer det att leda till en attraktiv kommun att arbeta och bo i? Jag ser med tillförsikt fram emot att få in en digitaliseringsstrateg tillika kommunikationschef i vår kommun och i vår ledningsgrupp. Detta är en förutsättning för att lyckas nå era politiska målsättningarna. Vår nye medarbetare kommer att bli mycket bra i det uppdraget

Ann Willsund, kommundirektör