För många och för dyra

Insändare Artikeln publicerades
Insändarskribenten anser att Öland bör vara en kommun.
Foto: Arkiv
Insändarskribenten anser att Öland bör vara en kommun.

Det är en både intressant och skrämmande redovisning som Ölandsbladet gör om lönerna för chefer och politiker i Mörbylånga kommun. Vi ser fram mot en liknande genomgång av Borgholms kommun för att få hela bilden.

Lägger man till löneskatter och pensionskostnader blir totalkostnaden runt 15 mkr per år enbart i Mörbylånga. Det är inget annat än ett skrämmande slöseri med skattepengar i en liten kommun med femtontusen innevånare och än färre skattebetalare.

Det finns anledning att tro att Borgholms kommun kostar runt 10 mkr per år för motsvarande gäng. Summa 25 mkr per år eller 250 mkr och mer än så på tio år för chefer och toppolitiker på Öland med tjugofemtusen innevånare i sjunkande.

Alla borde inse att det är fullständigt orimligt och att det naturligtvis går att sänka den kostnaden med bortåt 100 mkr genom att bilda en kommun. Den som säger något annat är svaret skyldig.

Arbetsbrist kan tyvärr uppstå även för chefer och politiker i en kommunal omorganisation. Det behövs bara en kommunchef, en ekonomichef, en bolagschef, två kommunalråd och så vidare i en kommun av Ölands storlek. Det är lika jobbigt för det övertaliga cheferna som det är för de som måste gå från Cementa i Degerhamn. Men det är definitivt inget argument för att låta allt vara vid det gamla och för dyra.

Ölandsbladets Peter Boström och många andra har på ett övertygande sätt redovisat tunga argument för Öland en kommun. Det behöver inte upprepas.

Att ge förre landshövdingen ett terapiuppdrag för att i ytterligare en utredning komma fram till att det, helt överraskande…. bör genomföras en ny folkomröstning, var också ett häpnadsväckande slöseri med skattepengar. Oklart dock hur mycket för det har inte redovisats så vitt jag vet? Föga överraskande säger också Stefan Carlsson att det inte går att spara några större pengar på löner i en sammanslagning. Det är ju säkrast så för att inte stöta sig med någon.

Det glunkas om olika kulturer i norr och söder, demokratiunderskott ute i byarna och en massa annan vidskepelse. Men hallå, vi lever i globaliseringens tidevarv med ett informationsöverskott där ingen saknar möjlighet att på nolltid och nästan gratis ta reda på vad man vill.

Var ska fullmäktige och kommunledning sitta är en annan fråga som inga ansvariga tycks våga ta i. Ta ert ansvar och besluta om det som allt annat i demokratisk ordning är det enkla svaret. Ni är valda till det och har bra betalt för att ta ert ansvar.

Nej nu tycker jag det får vara slut på tramset. En ö, ett landskap med ett storslaget namn och en liten befolkning ska vara en kommun med samma namn, Ölands kommun. Allt annat är bara fegt trams och slöseri med skattepengar.

En ö en kommun