Åsikter

"Vi har gemensamt hittat en lösning för Kolstad"

Åsikter ,

Kolstad erbjuder en unik kulturmiljö på Öland som är värd att bevara för framtida generationer. Den ger området en särskild karaktär av tidlöshet vilket skänker vila och lugn till såväl boende som besökande.

När området de senaste tio åren byggts ut med fler fritidsfastigheter har intresset varit stort. Fler vill uppleva lugnet i Kolstad.

Inför den sista etappen som ligger närmast radbyn, har det förekommit meningsskiljaktigheter om hur stor del av kulturlandskapet som ska tas i anspråk, hur nära radbyn och på vilket sätt samt behovet av en ny väg. Alla har haft de bästa intentioner men lösningarna har sett olika ut. Det vi hela tiden varit överens om är att Kolstad unika värden ska bevaras samtidigt som boendet i Kolstad ska vara attraktivt för både befintliga och nya grannar.

Nu har vi hittat och enats om en lösning!

Genom att flytta de nya tomterna från den norra delen av ängen till den södra och östra delen uppnår vi alla de effekter vi strävat efter.

• Befintliga grannar får behålla sina attraktiva omgivningar, och nya grannar får mer attraktiva tomter eftersom det nya tomtläget är högre.

• Den fria ytan blir lika stor som i nu liggande förslag till detaljplan, och avståndet mellan den nya bebyggelsen och radbyn blir i stort densamma.

• Projektet bidrar till Borgholm kommuns vision om att öka bostadsbyggandet.

Det är vår övertygelse att Borgholms kommun vill överväga vårt gemensamma förslag, från oss som bor och verkar i Kolstad. En kommun har många svåra avväganden att göra vid nybyggnation av småhus. De beslut som tas, tas för framtiden. Det är därför det är så viktigt att det blir bra.

Boende i Kolstad:


Lars och Ritwa Ander


Thomas och Linnea Heverius


Thomas och Inger Eyre


Siw Gustavsson
Erich Spitzinger

Tomtmarken Öland AB:


Niclas Härenstam, styrelseordf.