Åsikter

Stora skillnader i landstingspolitiken

Jonas Hellberg (S) ,
” Jag menar att sjukvården inte ska vara marknadsanpassad”, skriver Jonas Hellberg (S).
Foto:Arkiv
” Jag menar att sjukvården inte ska vara marknadsanpassad”, skriver Jonas Hellberg (S).

De politiska alternativen i landstingspolitiken har nu presenterats. Först redovisade vi inom den rödgröna majoriteten vårt budgetförslag.

Vi vill satsa 90 miljoner kronor extra på att modernisera sjukvården och att göra landstinget attraktivare som arbetsgivare så att landstinget kan klara av att rekrytera nya medarbetare. Dessutom föreslår vi förbättringar av den nära vården, extra resurser för en jämlikare barnhälsovård och satsningar för en ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi föreslår också att det ska införas ett seniorkort inom kollektivtrafiken som ska ge alla seniorer möjlighet att resa fritt i hela länet under lågtrafik. Andra förbättringar är stärkt förlossningsvård, höjt allmänt tandvårdsbidrag och avgiftsfri screening för livmoderhalscancer.

Oppositionen då? Sverigedemokraterna föreslår kraftiga besparingar på sjukvården, trots att Jimmy Åkessons pratar om att SD ska vara ”det nya sjukvårdspartiet. Över 130 miljoner kronor ska skäras bort. I övrigt riktar SD udden mot kulturlivet i Kalmar län och fortsätter att misstänkliggöra flyktingar på olika sätt. SD vill bland annat ta bort det framgångsrika snabbspåret som finns till för att underlätta för personer med utländsk bakgrund med sjukvårdserfarenhet att få anställning inom landstinget.

Den borgerliga alliansen föreslår framför allt en lång rad nya utredningsuppdrag. Om alla dessa planer, rapporter och strategier skulle tas fram skulle landstingets administration svälla ordentligt. Och precis som SD vill Alliansen samtidigt genomföra besparingar på sjukvården. Men med hur mycket som ska skäras ned talar de tyst om. Detta ska givetvis först utredas! Klart står i alla fall att det blir nedskärningar på sjukhusen och kraftigt höjda biljettpriser inom kollektivtrafiken med den borgerliga politiken.

Sedan vill Alliansen förstås privatisera. Allt blir bättre bara det drivs privat är valspråket. ”Allt som inte är kärnverksamhet ska konkurrensprövas”, skriver de. Det kan innebära att exempelvis tvätten i Västervik säljs ut eller att den framgångsrika satsningen på sjukhusen med ”Sveriges godaste sjukhusmat” får avblåsas.

Alliansen vill också privatisera primärvården. Ett ”etableringsstöd” ska införas för att få landstingets egna läkare att vilja starta eget. Hur detta ska ge fler läkare är en fråga som lämnas obesvarad. Privatisera för det privatas skull är ideologin som helt saknar skygglappar. De borgerliga vill också att landstinget ska sälja mer vård utomläns och låta privata företag få operera på våra sjukhus.

Jag menar att sjukvården inte ska vara marknadsanpassad. Sjukvården är en viktig del av den generella välfärdspolitiken som ska vara öppen för alla. Jag har inget emot alternativ inom offentlig sektor men jag ogillar privatisering för privatiseringens skull. Det är inte att ha patienternas bästa för ögonen eller att sätta kvaliteten i fokus. Dessutom är det en viktig grundprincip att våra skattepengar ska användas till vad de är avsedda för. Inte till ökade privata vinster.

Alternativen i politiken börjar nu att klarna inför valet nästa år. Som jag ser det är den offentliga hälso- och sjukvården en del av det som göra Sverige unikt. Den är en viktig del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden. Om detta hoppas jag att vi får en rejäl debatt under 2018!