Åsikter

Orimligt lång handläggning av bygglovsansökan

Åsikter ,

Vi flyttade till sydöstra Öland för drygt ett år sedan. Vi köpte en gård, och tänkte att här bygger vi en restaurang. Det är ganska glest med restauranger på södra Öland, speciellt på den östra sidan. Vi trodde att kommunen skulle välkomna ett företag som ville satsa och skapa nya arbetstillfällen. Men vi misstog oss.

Vår plan var att öppna till morsdag 2018. Vi hade blivit omtalade att kommunens policy var att en bygglovsansökan kunde ta cirka tio veckor. Därför lämnade vi in bygglovsansökan i slutet på oktober 2017. Vi tänkte, att då har vi bygglovet i slutet på januari. Då har vi fyra månader på oss att bygga restaurangen. Det skulle gå, trodde vi.

Men nu börjar problemen. När vi efter cirka åtta veckor försökte få kontakt med vår handläggare genom telefon och mail, visade det sig omöjligt. Vi fick aldrig några svar eller återkoppling. Vi sökte också genom telefon och mail få kontakt med två andra tjänstemän, för att få besked om hur vår ansökan fortskred, men inget svar.

Efter ytterligare fem veckor svarade äntligen vår handläggare, då hade det gått tretton veckor från det vi lämnade in vår bygglovsansökan. Det visade sig nu, att handläggaren inte börjat arbeta med vår ansökan ännu. Handläggaren skulle börja nu, och bygglovet skulle kanske vara klart i april.

Hela vår plan raserades. Vi skull inte kunna bygga färdigt någon restaurang till säsongen 2018, och kommunen skulle missa tio till femton nya arbetstillfällen per säsong.

Vi förstår och ställer oss bakom Johan Åhlunds insändare den 20 januari, där han uppmanar kommunen att korta ner handläggningstiderna, så att inte folk och företag tröttnar bara de hör orden Mörbylånga kommun.

Vi ställer oss också bakom Mörbylånga företagsgrupp som bland annat anser att det saknas politiska beslut som kan stimulera en befolkningsökning och nyetableringar.

Vi stöder också Roland Junerud som i sin insändare den 27 januari uppmärksammar oss på att det finns en mängd konsulter att anlita där man inte själv har kompetens eller tid, att utveckla besöksnärings strategier och hur man får en bygd att växa, med företagande och befolkning.

Den 23 januari skrev också sex ledande moderater med Henrik Yngvesson i spetsen en insändare om hur ljust de såg på framtiden i Mörbylånga kommun. Man skulle kunna tro att det var socialdemokrater som skrev.

Skola, vård och omsorg i all ära, men man bygger inte en kommun med samma skattemedel som bara cirkulerar runt. Det behövs nya skattepengar för att kunna utveckla en kommun, och det är genom företagandet man får nya friska pengar att utveckla samhället med. Moderaterna skrev inte ett ord om hur de skulle främja företagandet och besöksnäringen.

Kanske är det en sammanslagning med Borgholms kommun, som är alternativet, som kan ge Mörbylånga kommun ett uppsving och bli mer företagarvänligt.

Amy Hedlund, Össby