Åsikter

Nej till 28 nya bostadsrätter vid Grövlegatan

Boende på Tryffelgatan ,
Trafiksutationen på Grövlegatan.
Foto:privat
Trafiksutationen på Grövlegatan.

Mörbylånga kommun föreslår att 28 bostadsrätter ska byggas med infart från Grövlegatan, i grönområdet mellan Tryffelgatan och Murklegatan i Färjestaden.

Kommunen planerar även att höja Telebacken vid Grövlegatan med schaktmassor från olika byggen. Kommunen vill dessutom förlänga elljusspåret med 926 meter. Området förstärks som ett rekreationsområde och utflyktsmål för boende i Färjestaden samt även för kalmarbor enligt kommunalråd Henrik Yngvesson i lördagens Ölandsbladet.

Tillräcklig parkering saknas idag för fotbollsplanen, pulkabacken och elljusspåret och besökare parkerar längs med Grövlegatan som ofta är full med bilar både på gång- och cykelbanan, samt på andra sidan gatan. Grövlegatan är idag en stor trafikfara för barn och ungdomar som besöker området, liksom för boende med utfart längs Grövlegatan. Till bostadsrätterna planeras att varje hushåll äger 0,7 bilar med parkering vid lägenheten. Dessa nya boenden kommer öka trafiken ytterligare på Grövlegatan.

I samband med nybyggnationen planerar Mörbylånga kommun att placera dagvattenhantering nedanför pulkabacken. Pulkabackens vänstra del har redan till viss del redan förstörts i och med att Formpress parkering anlades.

Vad vill kommunen med området kring Grövlegatan? Är det möjligt att både utöka pulkabacken och eljusspåret, bygga 28 bostadsrätter, tillhandahålla parkering till alla besökare och ta hand om dagvattnet? Hur stor blir trafikfaran för alla barn och ungdomar som rör sig i området?

Därmed motsätter vi oss Mörbylånga kommuns planer på nybyggnation av 28 bostadsrätter intill Grövlegatan.