Åsikter

Många tycker till om Öland en kommun

Åsikter Artikeln publicerades

Ölandsbladets läsare har getts chansen att kommentera diskussionen kring ”Öland – en kommun” via Facebook och många har tagit till orda i frågan som aktualiserats via en utredning av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Svaren är delade.

Allt från "Blir bättre med en kommun” till "Jag tror inte på en kommun”.

I inlägget på Facebook frågade Ölandsbladet också om var man tycker kommunkontoret ska placeras.

Det ledde till åsikter som ”spelar det någon större roll” och ”tror inte det är den första frågan att diskutera” medan en annan läsare hade åsikten ”För att komma till beslut bör lokaliseringsfrågan (huvudkontor) utredas snarast, en känslig fråga”.

Andra var klara över att kommunkontoret givetvis borde hamna i Borgholm medan andra lika självklart tycker att Färjestaden är den givna platsen.

Borgholms kommunalråd Ilko Corkovic (S) sa i en intervju med Ölandsbladet: ”Jag hoppas att vi slipper en diskussion om huvudort i den här debatten, och i stället ser till den långsiktiga vinsten för medborgarna”.

Visst, i dagens moderna samhälle med exempelvis videomöten kanske inte huvudorten borde vara viktig.

Fullmäktige kan naturligtvis flytta runt och ha möten i exempelvis Löttorp, Borgholm, Runsten, Färjestaden, Mörbylånga och Degerhamn för att komma närmare medborgarna.

Men som symbolvärde är det många som tycker det är viktigt att veta var kommunledningen ska sitta.

Vid förra folkomröstningen – som hölls så sent som 2009 – ansågs inte denna fråga viktig utan "det skulle man lösa senare”. Många väljare köpte inte det utan ville ha klart besked. Det bidrog åtminstone till en del till att det inte blev en kommun den gången (Mörbylånga röstade nej, Borgholm röstade ja.).

Bland Facebook-inläggen finns det åsikter som ”Trodde det redan varit en omröstning om detta? Har ÖB och politikerna glömt det. Men varför bry sig om vad folk vill!” och ”Vi har haft en folkomröstning både i Mörbylånga och Borgholms kommun och folket sade NEJ till en sammanslagning av de bägge kommunerna. Politikerna och byråkraterna skall bara acceptera detta!”.

Det är synpunkter värda att ta på allvar.

Hur länge ska det egentligen gå mellan folkomröstningar?

Måste man hålla på till folket röstar "rätt”, eller? …

Om sammanslagningen inte fungerar som man tänkt sig, ska man kunna folkomrösta om en återgång till två kommuner då?

Det är många intressanta frågor som väcks kring frågan om en kommun, inte minst ur demokratisynpunkt. Fortsätt håll debatten vid liv och skicka gärna insändare till Ölandsbladet. Öland en kommun är en så viktig fråga att den måste vara ordentligt genomlyst när det väl är dags att ta beslut.