Åsikter

”Kan du inte med glädje ta plats i en politik som är i god ekonomisk balans?”

Åsikter ,

Den nye centerledaren, Staffan Larsson, efterlyser i Ölandsbladet (3 feb) ett nytt ledarskap i Borgholms kommun.

Varför? Jo, han tycks se det som problematiskt att kommunen kammat hem så mycket i statliga bidrag. Den socialdemokratiska majoriteten har ”dopat ekonomin”, säger han. Så här några dagar före ”doping-OS”, är det lätt att misstänka: Tänker han måhända på doping = osportsligt = icke fair play? Vad menas?

Och, fortsätter han, hur blir det om framtida statliga bidrag sjunker till Mörbylångas nivå? Lugn, Staffan Larsson! Det kommer inte att hända. Det är vår moderatstyrda grannkommuns flyktingansvar som bäddat för detta. Regeringens ambition är att styra statsbidragen så att de mera invandrargenerösa kommunerna gynnas. Mörbylånga är ingalunda sämst i landet. Men faktum är att vår majoritet ledd av den före detta lundegårdsflyktingen Ilko Corcovic har lyckats föra Borgholm till en tätposition. Sola dig gärna i ”vår humana och öppna inställning”, men borde du ändå inte kunna ge majoriteten lite credit för dagens goda ekonomi?

Visst, vi vänsterpartister har också varit kritiska. Till att vår motion från 2015 avslogs. Tillgång till hyresrätter skulle ha gjort det möjligt för fler nyanlända att stanna kvar. Men, ärligt talat, hur lätt har det varit för S att manövrera en skuta, genom ett hav av borgar- och missnöjespartier? Men nu verkar byggandet ändå vara på gång.

Vi hade faktiskt hoppats lite på den ”nya centern”, som ett miljöparti med folkrörelsebakgrund, som en gång var med och byggde upp folkhemmet. Men nu tycks miljötänket vara borta. Man säger sig värna ett hållbart, frihetligt samhälle. Med en frihet, även för flygets smutsiga utsläpp.

Men Staffan, kan du inte med glädje ta plats i en politik som är i god ekonomisk balans? Något som den gamla majoriteten aldrig lyckades så särskilt väl med.

Sara Kånåhols

Stefan Wiberg

Ulf Lafveskans

Vänsterpartiet Borgholm