Åsikter

En kompletterande bro mellan Borgholm och fastlandet

Åsikter ,

Bra att man börjar diskutera frågan om ytterligare en bro över sundet i samband med Trafikverkets satsningar för Öland! Det bör slås fast en gång för alla att den nya bron bör hamna i ett nordligare läge och landa i Borgholms kommun istället för att byggas sida vid sida med den nuvarande!

Den nya bron ska komplettera - och inte ersätta - den gamla, som med normalt underhåll kommer att kunna hålla i åtskilliga årtionden till. Den nya kompletterande bron bör på Ölandssidan landa i / eller vid Borgholm - eller någonstans mellan Borgholm och Stora Rör - och underlätta för trafiken norrifrån på E22:an på väg mot Borgholmstrakten och norra Öland. Därigenom kommer den att ta hand om huvuddelen av turisttrafiken till Öland och göra restiden med bil mellan Borgholms kommun och Sverige huvudstad nästan en timme kortare. Med MINDRE avgasutsläpp som följd. Medan nuvarande bro kommer att bli fullt tillräcklig för arbetspendlingen till och från Kalmar.

Med den nya brons tillkomst så behöver inte heller turistströmmarna till norra Öland trängas genom Glömminge och Rälla och därigenom blir ombyggnationen av 136:an till trefilig trafikled med mitträcke ganska så onödig. Dessa samhällen kan på så sätt slippa att bli delade mitt itu av ständig trafik på sommaren och kilometerlånga mitträcken.

Våra regionalpolitiker och berörda kommunledningar bör nu snarast slå sina huvuden ihop för att främja en sådan lösning med ytterligare en bro och se till att dom statliga pengar som var tilltänkta för en kostsam ombyggnad av väg 136 istället läggs på att snarast få till stånd byggstart av en kompletterande bron över sundet! Och att staten ställer upp med de ytterligare medel som kan behövas för förverkligandet. Det är bra att det finns dom som redan börjat räkna på kostnaderna och kan visa att jämfört med den nya spektakulära höghastighetsbanan mellan Stockholm och Köpenhamn (som via Värnamo kommer att lägga Kalmar och Öland ännu mer "vid sidan"), så är kostnaden för ännu en bro över vårat sund rena småpotatisen.

Per Lublin