1. Avdelningararrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Valets viktigaste idrottsfrågor enligt Borgholmspartierna

På söndag är det val och nu när valspurten snart nått målsnöret passar vi på att ta pulsen på partiernas idrottspolitik inför kommande mandatperiod. I torsdags var det politikerna i Mörbylånga kommun som svarade och idag är det Borgholmspolitikernas tur.
Ridhus i Löttorp?

1. Vad vill ditt parti göra för kommunens idrottsliv under kommande mandatperiod? (Vad vill ni konkret satsa på?)

2. Vad är idrottens största utmaning i kommunen i dagsläget som ni ser det? (Hur löser man det i så fall?)

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på olandsbladet.se, appen MinÖlandsbladet och e-tidning tis, tors, lör. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 99 kr)

3. Vad betyder idrotten (och föreningslivet) för kommunen?

Ilco Cokovic, Socialdemokraterna:

1. – Vi Socialdemokrater vill att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Avgifterna ska vara låga. Därför vill vi öka stödet till våra idrottsföreningar vilket vi även har gjort under den här mandatperioden. Vi vill satsa på spontana idrotter i form två allaktivitetsparker. Vi har påbörjat byggnation av allaktivitetsparken i Löttorp och nästa år ska vi bygga en allaktivitetspark i centrala Borgholm. Under den här mandatperioden har vi byggt ett elljusspår tillsammans med Högby IF i Löttorp och nu vill vi fortsätta bygga fler elljusspår i andra delar av kommunen. Dessutom kommer vi stötta Åkerbo Hästklubben med deras arbete att bygga ett ridhus på norra Öland. Vi socialdemokrater vill titta på möjligheter att tillsammans med andra aktörer och näringslivet bygga en ny sport- och mässhall i centrala Borgholm. Det skulle gynna både idrotts- och näringslivet.

2. – Det är oerhört viktigt att vi uppmuntrar till engagemanget i civila samhället. Vi behöver tillväxt av engagerade människor i idrottslivet. Det handlar mycket om att uppmuntra fler att ta på sig ledarrollen i våra idrottsföreningar.

3. – En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Borgholms kommun. Idrottsrörelsen lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar.De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Själv har jag haft stort glädje av fotbollen när jag kom som flykting till Sverige. Fotbollen har hjälpt mig att komma in i svenska samhället på ett utmärkt sätt. Även nu senast när vi tog emot många asylsökande och nyanlända till vår kommun har vi sett idrottens styrka i ett framgångsrikt integrationsarbete. Idrotten bygger broar mellan oss människor!Varje investerad krona i våra idrottsföreningar och ungdomar bidrar till ett tryggare och starkare samhälle. Ur den breda idrottsrörelsen växer även morgondagens elitidrottare fram.

Marcel van Luijn, Moderaterna:

1. – Ge stöd till föreningslivet för att utveckla framför allt ungdomsverksamhet. Men vi ser idrott som mer än endast organiserad föreningsidrott. Vardagsmotion och spontanidrott är viktiga för folkhälsan. Saker som vi har satsat på är bl a löparspår, utegym, fler gång- och cykelvägar, förbättrade öppettider Åkerbobadet mm. Vi vill under kommande mandatperiod fortsätta utveckla detta och även se mer samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Vi vill också ha pulshöjande aktiviteter under skoltiden för att förbättra inlärningen.

2. – Föreningslivet drivs av engagerade människor i styrelser och övriga ideella krafter. Tyvärr har vi sett att det blir allt svårare att hitta folk som vill och kan ställa upp. På Öland ser vi dessutom allt färre ungdomar, vilket innebär att en del föreningar har svårt att få ihopp ett ungdomslag i vissa ålderskategorier. Det finns ingen quick fix som löser detta. Vi tror att kommunen ska jobba hårdere för att bli en attraktiv plats där ungdomar kan bo kvar och barnfamiljervill flytta till. Jobb, bostäder och olika fritidsaktiviteter ökar attraktionskraften. Sedan kan kommunen hjälpa till så att föreningslivet kan utbilda ledare och ha tillgång till bra lokaler och utemiljöer.

3. – Väldigt mycket. Utan alla engagerade människor i (idrotts)föreningar hade vi inte haft det mycket varierande utbudet vi har idag. Samarbetet mellan kommunen och föreningar ska därför stärkas. Även på evenemangssidan kan kommunen göra mer för att främja idrottsturism, vilket är bra för besöksnäringen.

Marcus Bergenheim, Miljöpartiet:

1. – Det är framförallt två satsningar som vi vill driva under nästa mandatperiod. Den första är att det finns ungdomar och vuxna som är intresserade av ridsport. Kommunen har beslutat att bidra med pengar till ett ridhus i Löttorp vilket vi står bakom. Ett möjligt problem kan vara att kommunen bidrar med en liten del av hela summan och vi tycker att kommunen kan satsa ännu mera, kan kommunen satsa på en konstgräsplan i Borgholm för betydligt mer pengar kan de bidra med mer pengar till ett ridhus. Den andra satsningen är att se över en funktionell hall till bland annat tennis, bowls, gym med mera. Tennishallen i Borgholm har många år på nacken och där fler idrotter samsas om platsen. Bowls är en sport som växer stort i Borgholm och de skulle behöva en ordentlig lokal och tennisklubben vill kanske utnyttja fler banor än en.

2. – Idrottsföreningarnas största utmaning skulle vi säga är att hitta ledare som har tid att hjälpa till och personer som vill sitta med i styrelser för att utveckla föreningen. För att hjälpa föreningarna behöver kommunen och föreningarna ha en dialog för att se vad kommunen kan bidra med för att se fler aktiva vuxna och ungdomar i de olika föreningarna.

3. – Idrotts- och föreningslivet betyder väldigt mycket för kommunen. För att öka invånarantalet i kommunen kan till exempel föreningslivet vara en betydande del för att fler människor vill flytta hit. En annan aspekt är att föreningar kan skapa glädje, sammanhållning och delaktighet och att man kan uppleva en tillhörighet i en gemenskap.

Sara Kånåhols, Vänsterpartiet:

1. – Vi vill verka för att det blir en jämn fördelning av träningsmöjligheter för alla, oavsett ålder och könstillhörighet. Att inte alla tider går till breddidrotten utan även att andra idrotter får möjlighet att utöva sina aktiviteter. Vi vill se över föreningsbidraget och aktivitetsstödet så att de täcker upp så att föreningarna har möjlighet att utöva sin verksamhet, föreningslivet är en grundbult för demokratin.

2. – Att få fler engagerade i det ideella arbetet som behövs för att föreningarna skall överleva och utvecklas. Att utöka möjligheten för alla att kunna träna och delta i ett föreningsliv i närmiljön, speciellt våra ungdomar. Samtidigt vill vi också öka gemenskapen mellan bygderna genom att man kommunalt kan anordna olika aktiviteter som t.ex. kommunmästerskap i andra idrotter än dom man har idag inom Ölandsmästerskapen.

3. – Det är ett sätt att göra kommunen intressant utifrån ett inflyttningsalternativ. Ett bra föreningsliv är grunden till en välfungerande demokrati, föreningslivet behöver såklart vara bredare än idrotten för att så många som möjligt ska vara en del i det. Finns det ett bra fungerande föreningsliv så kan det vara en av parametrarna som gör att folk vill flytta hit.

Torbjörn Johansson, Framtid Öland:

1. – Fortsätta att utveckla det nyligen införda systemet med uppväxlingsprojekt. Där civilsamhället bidrar med t ex arbete och kommunen kan bidra med material och/eller medfinansiering. Ideellt engagemang är grunden i ett starkt samhälle och måste uppmuntras.

2. – Få fler ungdomar att pröva och delta i olika idrotter. Problem för många föreningar både med mindre barnkullar och konkurrens från dataspel mm. Vi måste ge föreningarna bra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Finns ingen generell lösning utan bör ske i samförstånd med föreningarna (se t ex uppväxlingsprojekt ovan). Fortsätta att förbättra samarbetet mellan skolorna och föreningarna.

3. – Oerhört viktigt för barn och ungdomars utveckling, folkhälsan och inte minst den kanske bästa möjligheten till integration för alla som flyttar hit.

Marwin Johansson, Kristdemokraterna:

1. – Vi vill att kommunen ska hjälpa idrottsföreningarna med marknadsföring av sin verksamhet. En samlad plats med information om vilka olika idrottsföreningar som det finns i kommunen och var de verkar. Vi är också positiva till samverkan mellan skola och idrottsföreningar med arrangemang av t.ex. prova på aktiviteter. Det är önskvärt att alla barn/ungdomar hittar en aktivitet som passar dem. Det är viktigt med bredd så det inte bara blir fotboll och innebandy.

2. – Det verkar ibland vara ett hårt tryck på idrottshallar vintertid när man behöver träna inomhus.

3. – Idrotten och föreningslivet betyder mycket för kommunen. De bidrar till att barnen/ungdomarna får en meningsfull fritid där de får utvecklas utifrån sina förutsättningar, träffa kompisar och utvecklas även socialt. Föreningslivet på landsbygden bidrar mycket för den sociala trivseln i bygden för alla åldrar. Alla som engagerar sig som ledare på sin fritid gör ett fantastiskt arbete.

Per Lublin, Ölandspartiet:

1. – Gärna mer sporter och lag för knattar. Vi ska satsa på våra yngre från början och bygga idrotten från grunden, vi ska satsa på barnen ute i byar och socknar! Vi är medvetna om att det är svårt att hitta frivilliga ledare, så kommunen måste vara med och stötta detta så mycket som bara är möjligt! Samt bidra till samordning så att det inte blir så mycket "krockar" mellan olika aktiviteter. Det finns också berättigade önskemål om att kommunen återställer omklädningsrum och toaletter vid tennisbanan intill Idrottsplatsen i Borgholm. Busstrafiken måste också förbättras så att föräldrar slipper skjutsa så mycket.

2. – Den största utmaningen är att få ungdomar att stanna kvar inom föreningslivet på Öland. Svårigheter att hitta arbete samt vettiga hyresbostäder på ön gör att ungdomar efter avslutad skolgång söker sig till större städer. Vi hänvisar till vad vi skrivit i vårt valmanifest om hur man skapar hyresbostäder där alla har råd att bo, ökar tillgången på arbetsplatser och lockar unga att vilja flytta tillbaka.

3. – Idrotten och föreningslivet betyder mycket för öns befolkning, här finns föreningar för alla åldrar! Det fyller en stor social funktion som vi måste ta vara på! Många duktiga idrottare och utövare inom bland annat fotboll, innebandy, ridsport, motorsport m.m. Idrott är ett bra sätt för sammanhållning/samhörighet och att sysselsätta barn och ungdomar på fritiden.Dessutom finns ett stort värde i de många föreningar som jobbar för kultur, sockengemenskap och för att bevara Ölands historia m.m! Detta gäller det att bevara och slå vakt om och inte minst underlätta för ideella föreningar!

Daniel Nilsson & Staffan Larsson, Centerpartiet:

1. – Det handlar till stor del om att kommunen ska vårda och utveckla de anläggningar som finns. Att konstgräsplanen hålls i bra skick och att anläggningar vi har matchar behovet från föreningslivet. Här krävs en öppen och bra dialog mellan kommun och föreningsliv. God tillgänglighet och bra anläggningar i hela kommunen behövs.

2. – Det största problemet i föreningslivet är att hitta ideella krafter som vill lägga tid på våra ungdomar. Det kommunen kan göra åt det är vettig och rättvis fördelning av tillgången till kommunens idrottsanläggningar. Bra planering och ”vettiga” träningstider gör det lättare att få folk att sätta av sin fritid, t.ex. att leda ett ungdomslag. Vi måste också ge alla föreningar samma chans att ta del av de bidrag som finns från kommunen. Idrotten är en viktig del kommunens kulturliv.

3. – Oerhört mycket.  Idrotten och föreningslivet skapar livskvalitet och gemenskap för alla som deltar och är aktiva. Det skapar också ett starkt engagemang och stolthet hos många av våra  kommuninvånare. Föreningslivet erbjuder samhörighet och engagemang för bygden. Det är dessutom ett utmärkt verktyg för integration. Där måste kommunen vara aktiv och stödja föreningar som tar ett stort ansvar för våra ungdomar.

Thomas Karlsson, Liberalerna:

1. – Barn och ungdom lever idag alltför stillasittande. Något som är negativt både för folkhälsan och för prestationer i skolan. Vi vill därför stimulera alla aktiviteter, som kan ändra det förhållandet.

2. – Idrottens största utmaning är att stimulera så att antalet som utövar någon form av motion och idrott ökas drastiskt. Detta gäller speciellt barn och ungdomar. Lösningen är att vara generös med bidrag till idrottsverksamhet, som engagerar barn och ungdom.

3. – Idrotten och föreningslivet är två av de viktigaste komponenterna i vårt samhällsliv - den liberala demokratins grundpelare. Mot den bakgrunden blir arbetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för idrott och föreningsliv en mycket viktig kommunal uppgift.

Sverigedemokraterna har inte svarat på frågorna, trots upprepade försök från Ölandsbladet att nå dem.

Läs mer

Öland

Zjirk och Apollo är försvunna

Hundarna Zjirk, brunvit, och Apollo, svartgrå och lite vit, är försvunna sedan en vecka tillbaka. Nu hoppas deras matte, Catharina Carlsson, på hjälp från allmänheten. Kanske har någon sett något.

Öland

Öland: Larm om trängsel

Länsstyrelsen i Kalmar har larmat om trängsel på Öland.

Sport

Engvall återförenas med IFK-backen

I januari ansluter 25-åringen till Engvalls Mechelen

Öland

Källa: Drunkningslarm slutade lyckligt

Vid 11-tiden på tisdagen inkom ett larm om drunkning vid badplatsen Tingskullen, Källa.

Sport

Hoppade nytt klubbrekord - i första försöket: ”Alltid roligt”

Lista: Mästarna från veteran-ÖM

Sport

Beskedet: Loppet ställs in

”Måste även tänka på funktionärernas säkerhet”