Gustav Schön: Gustav Schön: "Det här var inte sista gången”

Nu när covid-19-testerna sker på bred front måste idrotten få tydligare ramverk.