Artiklar om sverige

Ann-Katrin Ståhl är socialchef i Mörbylånga kommun. Hon har dagliga avstämningar med alla enheter inom socialtjänsten liksom med hälsocentralen. ”Just nu är det störst påverkan på bemanningsenheten som skall se till att det finns vikarier för alla som måste vara hemma.”
Foto:
Öland 1 april

Avråder sommargäster med tillfälliga hemtjänstinsatser att resa till kommunen

”På grund av rådande Corona utbrott avråder myndigheterna från resor som kan undvikas, resor till sommarbostäder...