Artiklar om stockholm

”Vi står in för en potentiell enorm påfrestning, vi kommer inte kunna bedriva vanlig vård utan kommer behöva frigöra resurser. Men blir de liknande som i Italien är min bedömning att vi kommer kunna hantera det”, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar län.
Öland 20 mars

”Vi förbereder för ett stort antal patienter som kan behöva vård”

– Vi kommer aldrig säkert kunna säga hur vederbörande har blivit smittade. Men det vi kan säga i dagsläget är...