Artiklar om louise rosell

Louise Rosell, David Petersson, Elin Tinnert, Louise Ribrant och Emma Wägbring tog på fredagskvällen emot varsitt stipendium från Sparbanksstiftelsen Öland, på Capellagården i Vickleby. Med på bilden är också stiftelsens ordförande, Rune Åstrand (längst till vänster), och verkställande tjänsteman, Mats Bengtsson (andra från höger).
Foto:
Öland ÖB 1 maj

Stipendieutdelning på Capellagården

Samtliga stipendiater tyckte att pengabidraget skulle komma väl till pass i den egna verksamheten. Deras verksamheter...