Artiklar om ekonomi och näringsliv

Södra Möckleby Sockenförening gjorde en kundenkät tillsammans med Region Kalmar län i mars 2020 som underlag till planerna för att etablera en ny matbutik i Södra Möckleby. En av frågorna löd: Vilken service är viktigast för dig på orten? Räddningstjänst visade sig vara den näst viktigaste frågan.
Foto:
Öland 31 mars

Protester: ”Försämra inte tryggheten för oss på sydöland”

– Personalnedskärning skulle innebära en minskad trygghet och ett bakslag för utvecklingen av nya...