Yttringar om Däckroytomt

Färjestaden • Publicerad 25 juni 2015

Länsstyrelsen och Hyresgästföreningen har yttrat sig om detaljplanen för fastigheterna 1:165 med flera – känt som den gamla Däckroytomten. Hyresgästföreningen anser – tvärt emot vad som anges i handlingarna – att kostnader för sanering av marken inte ska bekostas av bostadsbolaget. Länsstyrelsen skriver att kommunen borde ändra i handlingarna så att det framgår att det tagits hänsyn till trafikbuller.