Vill bygga 42 meter hög telemast i Färjestaden– Boende överklagar till länsstyrelsen

På Öland planeras det för många telemaster. I slutet av juni beslutade samhällsbyggnadsnämnden för att bevilja bygglov för en telemast lika stor som Långe Jan, intill Äppelvägen i Färjestaden. Grannarna valde att överklaga beslutet till länsstyrelsen i Kalmar.
– Den här telemastens placering är helt orimlig ur alla synpunkter, skriver de kommuninvånare som bestrider bygglovet.
Färjestaden • Publicerad 28 augusti 2019
Foto: Natalia Johansson