Annons

Viktiga marina livsmiljöer bevaras för framtiden

Runt Öland och Gotland finns många fina marina naturvärden, en del långt ute till havs. Grundområden som t ex Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank är internationellt viktiga övervintringslokaler för alfågeln, en musselätande dykand. Likaså är dessa områden viktiga för Östersjöns hotade bestånd av tumlare, vår svenska lilla val. Tumlarna söker sig till dessa grundområden för bland annat parning och kalvning.
Öland • Publicerad 20 maj 2015
Annons
Annons
Annons
Annons