Riksdagsledamot: ”Vi måste ha livsmedelsproduktion”

Öland Artikeln publicerades
Roger Gustafsson, LRF, och Karin Bergman, landsbygdsdirektör på Kalmar länsstyrelse, tycker att lagförändringar behövs för att underlätta för lantbrukarna.
Foto: Carin Svensson
Roger Gustafsson, LRF, och Karin Bergman, landsbygdsdirektör på Kalmar länsstyrelse, tycker att lagförändringar behövs för att underlätta för lantbrukarna.

Det underströk Kristina Yngve, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, i samband med att hon medverkade under en heldag på temat vatten och även gjorde ett besök vid lantbrukaren Mattias Wahlströms bevattningsdamm i Skärlöv.

Det kan tyckas självklart att ha livsmedelsproduktion men samtliga närvarande vid besöket vid bevattningsdammen, inklusive Kristina Yngve, var angelägna om att frågan ändå behöver lyftas till högre prioritet. Sveriges lantbrukare är en viktig del av vår livsmedelsproduktion och för att deras verksamheter ska fungera är en lösning av vattenförsörjningen oerhört viktig. Något som blev extra påtagligt under torkan sommaren 2018.

– Vi måste ha livsmedelsproduktion - för den biologiska mångfalden, för jobben och för självförsörjningen, säger Kristina Yngve.

Under måndagen deltog hon och representanter från Birdlife Sverige, Mörbylånga kommun, Ölands skördefest, Kalmar länsstyrelse och LRF samt riksdagsledamöter från länet i en heldag på temat vatten. ”Vattenfrågan som berör oss alla i samtliga delar av vardagen och är helt avgörande för Ölands gröna näringar och besöksnäring bland annat”, skrev de i ett utskick till media.

Det diskuterades bland annat hur vattenförsörjningen ska lösas samt vilka hinder och utmaningar som finns och hur de ska åtgärdas.

Besöket vid Mattias Wahlströms bevattningsdamm visade konkret hur problemen kan se ut för en öländsk lantbrukare. Hans befintliga damm ger hundratusen kubikmeter vatten per år men för att klara bevattningen av grödor samt vattenförsörjningen till djuren behöver han anlägga en damm till, som kan ge tvåhundratusen kubikmeter vatten per år. Möjligheterna till det är dock hårt styrda av det faktum att all berörd mark, förutom åkermark, är Natura 2000-klassat.

Mattias Wahlström är lantbrukare i Skärlöv och vill bygga en bevattningsdamm till för att säkra vattenförsörjningen för sitt jordbruk och sina djur. ”Vattnet i dammen kommer från vattenavrinning från flera tusen hektar alvarmark, vatten som annars skulle rinna rakt ut i Östersjön”, säger han.
Foto: Carin Svensson
Mattias Wahlström är lantbrukare i Skärlöv och vill bygga en bevattningsdamm till för att säkra vattenförsörjningen för sitt jordbruk och sina djur. ”Vattnet i dammen kommer från vattenavrinning från flera tusen hektar alvarmark, vatten som annars skulle rinna rakt ut i Östersjön”, säger han.

Om han ansöker om att få bygga en till och större damm kan det kosta honom en halv miljon kronor, och då kommer han ändå inte att med säkerhet vet om han får något tillstånd. Han har tidigare fått svar från länsstyrelsen att de inte kan göra så mycket med hänsyn till lagen.

– Därför bjöd vi in dig, Kristina Yngve, för att du ska få bilden av hur det ser ut och för att vattnet upprätthåller vår livsmedelsproduktion, det är viktigt med den aspekten, säger Roger Gustafsson från LRF.

Roger och Mattias samt även länsstyrelsens landsbygdsdirektör, Karin Bergman, och Henrik Andersson, chef på vattenenheten på länsstyrelsen, tycker att en lagändring vore på sin plats. Så att det finns fler möjligheter för lantbrukarna att utveckla sin verksamhet.

– Vi producerar svensk mat och våra djur behövs för att bevara Natura 2000-områdena men fortsätter torkan och vi inte får chans att anpassa oss till det, då blir vi inte kvar, säger Mattias.

– Man måste ha med kopplingen till matförsörjningen när man tittar på det här, säger Henrik Andersson.

Kristina Yngve är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och tycker liksom många andra att livsmedelsproduktionen behöver komma längre upp på prioriteringslistan och att Sveriges lantbrukare behöver stöd för sina verksamheter.
Foto: Carin Svensson
Kristina Yngve är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och tycker liksom många andra att livsmedelsproduktionen behöver komma längre upp på prioriteringslistan och att Sveriges lantbrukare behöver stöd för sina verksamheter.