Vi är alla ölänningar men behöver inte tvingas ihop i en kommun

Peter Boströms ledare i ÖB 20/11 lämnar en del i övrigt att önska!