Var ”Tre Kronor” ett kasserat votivskepp?

Kyrkskeppen i Källa gamla kyrka är dokumenterade redan 1696. Skeppet ”Höjana” förstördes i en brand i kyrkan år 1634.
Källa • Publicerad 24 april 2016