Utfart breddas vid Arontorp

ARONTORP • Publicerad 27 juli 2016

Trafikverket godkänner en ansökan om att bredda utfarten vid Arontorps Kroppkakor och Kakelcenter i Arontorp öster om Färjestaden. I dag är den befintliga anslutningen 7,5 meter bred men med tanke på den verksamhet som bedrivs i anslutning till infarten bedömer Trafikverket att en breddning till tolv meter är lämplig. Vidare skriver Trafikverket att inget tyder på att befintlig trafiksäkerhet försämras av att utfarten breddas.