ULF HEDMAN: Ulf Hedman: Palmemordet – fick vi något avslut?

De flesta som har uppnått det som brukar benämnas mogen ålder har klara minnen av vad de gjorde och befann sig den där kalla februaridagen 1986. Själv var jag nyligen hemkommen från ett ganska ansträngande arbetsuppdrag utomlands och hade relativt svårt att somna.