ULF HEDMAN: Ulf Hedman: Kravmärkt diktverk som Skolverket ville radera

Ungefär samtidigt som Ingvar Björksons tolkning av den romerske poeten Vergilius (70 – 19 f.Kr.) Georgica kom ut på marknaden, kom också Skolverkets infantilt idiotiska förslag om att stryka antikens historia från grundskolans skolschema.
Foto: Arkiv