Trallar vidare - från 12 sittplatser till 100

Namnet till trots – Lilla Hamnkontoret i Borgholm växer. Nu med 250 kvadratmeter tralldäck.
BORGHOLM • Publicerad 12 juni 2015