Trafikverkets planer: Här kommer oljegruset läggas 2023

Trafikverket kommer att fortsätta med beläggningen av oljegrus längs väg 925 på östra Öland. Två nya sträckor är planerade till 2023.
Öland • Publicerad 19 augusti 2021
Foto: Joacim Andersson