Annons

Tillsyn av biotopskyddet på Öland: ”De skyddade miljöerna är väldigt viktiga”

Stenmurar, odlingsrösen, diken och åkerholmar är några av de livsmiljöer som är viktiga för hotade växter och djur i odlingslandskapet. Dessa livsmiljöer skyddas av så kallat biotopskydd och det innebär att de inte får tas bort eller skadas. Under hösten har länsstyrelsen kontrollerat biotopskyddet i odlingslandskapet på Öland.
Öland • Publicerad 2 december 2019
Annons
Annons
Annons
Annons