Tankar från vallen, heden och mossen: Störst går först…..?

När vi går ut mot vår grind för att komma ut på vallen, Assistenten och jag ser vi en stadig ström av trafik – från tidig morgon till sen kväll. Det är joggarna, cyklisterna och de bilburna sommargästerna samt en och annan sällsynt ortsbo som vågat sig ut förstås. Och så HUSBILARNA.