Tack för ett nej

Tack ansvariga på Statens Fastighetsverk som stoppar rivning av den underbara Karl X:s mur.