Sven Erik Sjöholm var denmoderna turismens fader

Ölandsbladets redaktör Sven Erik Sjöholm kan med fog kallas den moderna ölandsturismens fader.På ledarplats i den egna tidningen upprepade han under flera decennier näringens stora framtidsmöjligheter och i sin ledande position i såväl turistförening som badbolag lyckades han också realisera många av sina visioner.
Borgholm • Publicerad 17 juli 2016