Sven artbestämmer äpplen på Himmelsberga

Det var kanske en slump att det i veckan kallades till pressinformation om bestämning av äppelsorter just i byn Äpplerum på mellersta Öland. Men där växer ett 150-årigt träd som ägarinnan Stina Johansson gärna ville ha artbestämt.
ÄPPLERUM • Publicerad 9 september 2015