Studiebesök för att lära om Borgholms förebyggande team

Förebyggande teamet i Borgholms kommun arbetar med, som titeln anger, att förebygga. Arbetet riktar sig till föräldrar, barn, ungdomar, skola och barnomsorg och samarbete görs bland annat med grannkommuner, Fryshuset och polisen.
Borgholm • Publicerad 23 maj 2018
Foto: Carin Svensson