Stort engagemang underlättar lång väntan

Att lämna sitt hem undan krig och våld och ta sig en lång och osäker väg till Sverige är bara det första steget för de som kommer till något av Ölands sex asylboenden. Vad händer sedan?
Möllstorp • Publicerad 19 september 2015