Större lekyta och ny gång- och cykelväg vid förskola

Just nu pågår arbetet med en detaljplan för området kring förskolan i Algutsrum. Den skall leda fram till ett större lekområde med fler träd och en ny G/C-väg.
Algutsrum • Publicerad 9 november 2020
Foto: Mörbylånga kommun