Stöd till biografer på Öland

Nu har Svenska Filminstitutet meddelat vilka biografer som får del av det extra krisstöd som Regeringen har avsatt för att täcka en del av biografernas inkomstbortfall till följd av Covid-19.
Öland • Publicerad 18 maj 2020
Foto: Kenth Jönsson