Skydd för bar och utekök hos Ölandschoklad

Färjestaden • Publicerad 16 maj 2016

Ölandschoklad söker tillstånd för ett vindskydd på sin uteplats på södra hamnplanen i Färjestaden. Skyddet skall bestå av ett plank och främst vara till vindskydd till utebaren och det planerade uteköket.