Skolelev sparkad och hotad - fick inget stöd

En elev på Skansenskolan ska vid upprepade tillfällen ha blivit sparkad, knuffad och hotad av sina klasskamrater. Enligt anmälan ska även föräldrarna ha bett skolan om stöd, utan gehör. Skolinspektionen utreder ärendet.
Mörbylånga • Publicerad 10 oktober 2019